Kiên nhẫn cỡ Charlie Munger mấy ai làm được?

Charlie Munger và Mohnish Pabrai

Charlie Munger từng kể ông đã đọc một tuần san ở Mỹ tên là Barron’s trong 50 năm.

Mỗi năm Barron’s phát hành khoảng 50 tập san, sau 50 năm là 2.500 tập san. Trong mỗi tập san thì có khuyến nghị mua 10 cổ phiếu. Sau 2.500 tập san thì có cả thảy là 25.000 khuyến nghị mua cổ phiếu từ tạp chí này.

Charlie Munger đã tìm hiểu toàn bộ 25.000 khuyến nghị mua và chọn đầu tư được 1 cổ phiếu sau 50 năm. Đó là một công ty cung cấp phụ tùng và dịch vụ ô tô. Khoản đầu tư này đã mang về cho ông lợi nhuận siêu khổng lồ!!!

Từ 10 triệu đô ông kiếm được 80 triệu đô ở tuổi… 83

Sau đó, ông đem 80tr đô la này cho Li Lu – một nhà quản lý quỹ người Trung Quốc thiên tài khác mua cổ phiếu của Trung Quốc.

80 triệu đô ấy biến thành 800 triệu đô la (từ số vốn 10tr đô la ban đầu), tăng 80 X lần

…Ở đời kiên nhẫn như ông được mấy người?