Kỹ năng trở thành nhà lãnh đạo: nên học rộng hay học sâu?

học rộng học sâu

Trong video này, tôi xin chia sẻ một kĩ năng để trở thành nhà lãnh đạo, đó là về kĩ năng học, một chủ đề luôn được các bạn trẻ thắc mắc. Là nên học rộng hay học sâu để trở thành một nhà lãnh đạo.

Vì có rất nhiều người thắc mắc làm sao tôi lại biết nhiều thế, tôi vừa biết về kinh doanh, tài chính, marketing và phát triển bản thân. Trong khi ta thường được dạy rằng, biết rộng thì không sâu. Thế nhưng bạn có từng đặt câu hỏi rằng việc biết rộng giúp ích bạn thế nào trong những bước đầu xây dựng sự nghiêp của mình? và..

Chúng ta nên biết nhiều thứ hay chỉ nên biết một thứ?

Nên trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực hay nên cố gắng học càng nhiều càng tốt?

Nếu bạn muốn trở thành một người quản lý thì hướng tiếp cận của bạn với việc học như thế nào?

Tư duy đúng sẽ dẫn đến hành động đúng, tư duy đúng về việc học sẽ giúp bạn định hình được hướng đi của mình, và việc tiếp cận của bạn cũng sẽ khác hơn những người còn lại.

Thông qua mô hình PESTEL, tôi sẽ giúp các bạn trả lời những câu hỏi nêu trên. Hãy xem video và cho tôi biết cảm nhận của bạn và đừng quên Subscribed để nhận được những thông tin hữu ích về đầu tư, kinh doanh và phát triển bản thân.