KỶ NIỆM 3 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KÊNH YOUTUBE THÁI PHẠM

KỶ NIỆM 3 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KÊNH YOUTUBE THÁI PHẠM
Kỉ niệm 3 năm ngày lập kênh Thái Phạm
Quote lại đoạn này:
“Tôi có thể không QUÁ GIỎI và HOÀN HẢO
Nhưng tôi thích chia sẻ những gì tôi biết và đam mê với những bạn hữu của mình.
Tôi có niềm tin mãnh liệt vào việc SỐNG LÀ CHO ĐI những gì mình biết!
#Always playing forward!
P/S: ảnh hậu trường đơn sơ vậy thôi”
P/S: Bền bỉ, nỗ lực và được 500 anh em thương. Yêu quý các bạn nhiều.