“Làm việc” cùng con trai ngày cuối tuần

Đưa con đến văn phòng

Một trong những lợi ích của việc đưa các con lên văn phòng làm việc cuối tuần là bước đầu dạy cho con cái một số điểm rất hay:

1) Lao động rất là vui

2) Bố mẹ chúng lao động chăm chỉ như thế nào!

3) Mọi thứ trong cuộc sống muốn đạt được thì phải thông qua thành quả của lao động!

Trẻ con học nhanh nhất thông qua các thí dụ của cha mẹ! Nói lý luận dạy dỗ chúng thì dễ nhưng cách dễ nhất là cha mẹ cứ làm gương thì trẻ con sẽ học theo.

P/S: Hình cu cậu 10 tuổi nhà mình luyện chuẩn bị thi tiếng Anh BC cấp thành phố để xem có học bổng vài chục không!

Có học bổng hay không không quan trọng. Progress (quá trình) luyện tập quan trọng hơn!

#Saturdaywork
#Workisfun
#ThaiphamHL