Lần đầu Livestream trên youtube

live stream thái phạm blog

Lần đầu tiên làm chuyện ấy! Có chút bỡ ngỡ dù đã chuẩn bị ?

Cái gì cũng có điểm khởi đầu!

Thấy các bạn ủng hộ quá nhiều nên mình sẽ làm nhiều Livestream hơn, nhưng sẽ theo từng chủ đề nhé!

Trước mắt sẽ 1 tháng 2 lần ok?

Chủ đề tách riêng và chuyên biệt, okela? (phát triển bản thân, kinh doanh, khởi sự, khởi nghiệp, làm giàu, đầu tư…)

#ThaiPham
#Lần đầu livestream