Livestream: Khởi sự khởi nghiệp cho người trẻ

Khởi sự khởi nghiệp cho người trẻ: Khó khăn, thử thách, kinh nghiệm và chia sẻ. Youtuber có phải là một nghề kinh doanh

Anh em có thể đăng kí khóa học của Đằng HNN về video ở đây nhé! https://Bit.ly/danghnnytb

Và đăng kí khóa học Thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi vào tháng 8 ở đây (thường khóa học sẽ đầy full trước 1 tháng) nên first come first serve https://thaipham.live/thiet-ke-cuoc-doi/