May mắn lớn nhất của cuộc đời

May mắn lớn nhất của cuộc đời, không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến 1 nền tảng cao hơn.

“Bạn là bình quân của 5 người thân nhất của bạn”

“You’re The Average Of The Five People You Spend The Most Time with”

– Jim Rohn – 

Buổi sáng cuối tuần hạnh phúc nhé bạn hữu! 

#HappyFriday
#BodynSoul
#Motivation
#Thaiphamhappylive – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn! 

– Cre: Người bản lĩnh –