Một căn phòng ngủ (++đọc sách) tại New York

Đó là một giấc mơ cần lưu lại để biến thành hiện thực gần.

Khi bạn gửi vào trường lượng tử những tín hiệu mạch lạc, nhất quán, rõ ràng, liên tục thì tương lai trường lượng tử sẽ mang lại thứ bạn muốn ?

#Thay_đổi_thói_quen_đánh_thức_chính_mình
#thaipham

Một căn phòng ngủ (++đọc sách) tại New York