Một người cố vấn (mentor) tốt trong đời sẽ giúp bạn 10 điều sau:

Một người cố vấn (mentor) tốt trong đời sẽ giúp bạn 10 điều sau:

1. Đẩy nhanh quá trình tiến bộ của bạn hơn là bạn kì vọng

2. Hướng dẫn bạn với những câu hỏi đúng đắn

3. Thách thức bạn, không cho bạn hài lòng sớm với bản thân

4. Dạy cho bạn cách nghĩ, cách giải quyết vấn đề

5. Chỉ cho bạn cách học tập cả đời

6. Thách thức giấc mơ lớn cuộc đời bạn

7. Chờ đợi bạn vượt qua những thách thức bản thân

8. Luôn là nguồn giúp đỡ khi bạn xuống phong độ

9. Sẵn sàng khiến bạn bớt “ảo tưởng sức mạnh”

10. Có thể chỉ ra cho bạn tương lai sẽ được thiết kế như thế nào

Chúc các bạn một ngày thứ 5 hạnh phúc!

#ThaiPham
#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng