Muốn có được điều người khác không có, bạn phải dám làm những điều người khác không làm.

TỔNG THỐNG CỦA HOA KỲ

NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY LÀ DONALD TRUMP – 7 NĂM TRƯỚC KHI LÀM TỔNG THỐNG (2016) BỊ DÈ BỈU KHÔNG RA GÌ TẠI 1 EVENT bởi đương kim TT Mỹ lúc đó ?.

Vạn người trên thế giới (thậm chí cả triệu) người vẫn ghét cay ghét đắng vì ông ấy: a) nhiều vợ b) Giàu c) Ăn nói lắm lúc cứ phiêu phiêu…

Nhưng trên tất cả, ông ấy vẫn là TỔNG THỐNG CỦA HOA KỲ (kể từ 2018)

Và vẫn có xác suất lớn để tiếp tục làm Tổng Thống nhiệm kì tiếp theo với chiến dịch Keep American Great!

Nói gì cho hay bây giờ?

#Xem Donald Trump – An American Dream trên Netflix nếu thích nhé!
#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng

P/S: Lâu lâu đăng video test thử xem facebook còn cho reach cao không? Ai thấy like giúp ))