Ngày doanh nhân Việt Nam bàn chuyện làm giàu

Ngày doanh nhân Việt Nam bàn chuyện làm giàu

“1. Đọc sách nhiều vào, rồi thành công sẽ tới

2. Rèn luyện thói quen tốt, rồi giàu có là hệ quả đương nhiên của những thói quen đó

3. Muốn giàu có, hãy kết thân với người giàu

4. Không gì là không thể, họ làm được mình cũng làm được

5. Chỉ cần có đam mê, giàu có sẽ tìm đến bạn”

Đây có phải quan điểm đúng đắn hay chỉ là những lời nói ru ngủ người trẻ?