Ngày thứ 4 tươi rói nhé cả nhà!

Ngày thứ 4 tươi rói nhé cả nhà!
Sức khỏe không tự ai ban cho ta mà có! Ta phải nỗ lực giành lấy
Tinh thần không tự dưng thoải mái và sảng khoái: ta phải gác cổng tâm hồn mỗi ngày
Tín ngưỡng không tự dưng giúp ta mạnh mẽ: Ta phải kết nối liên tục với Thượng Đế!
Tiền bạc không đến tự nhiên, không ai cho không và không tự dưng bạn giàu: Bạn phải nỗ lực, chăm chỉ đúng phương pháp và tốt hơn 1% mỗi ngày.
Sự nghiệp không nghiễm nhiên thành đạt, bạn phải hết mình vì tập thể, vì cộng đồng và vì khách hàng. Nếu làm được vậy, thành đạt là điều đương nhiên.
Làm gì cũng vậy, nền tảng của mọi thứ đều là sự bền bỉ, kiên trì với phương pháp đúng.
Thất bại trong việc chuẩn bị, là bạn đang chuẩn bị cho sự thất bại!
Ngày thứ 4 tươi rói nhé cả nhà!