Nghệ thuật sống là nghệ thuật cho đi!

Nghệ thuật sống là nghệ thuật cho đi

Nghệ thuật sống là nghệ thuật cho đi

Chút lòng thành của #HappyLiveFoundation hi vọng sẽ mang lại một chút tử tế, no bụng cho bà con.

Sáng nay Sài Gòn mưa to nhưng tôi tin tấm lòng của mọi người rất ấm!

Chúc bạn hữu một tuần mới hạnh phúc an nhiên.

#HappyLiveFoundation
#ThaiPham
#Givingwithoutanyagenda