Nhà đầu tư mới, muốn đầu tư dài hạn thành công nên đọc sách nào?

sách chứng khoán

Có ông em Lê Văn Thắng vô tận văn phòng mình phỏng vấn với chủ đề “Theo anh nhà đầu tư mới, muốn đầu tư dài hạn thành công nên đọc sách nào!?”

Kêu làm 12 phút vì độc giả xem tầm 12 phút thôi anh.

Mình trả lời thật tình hết…30 phút ?

Cũng là gan ruột hình thành tư duy đầu tư của chính mình muốn chia sẻ lại cùng anh em.

Anh em nào muốn tìm hiểu thì coi hết 30p ấy, đặc biệt là anh em mới tham gia đầu tư.

Còn ai muốn follow mình về video thì đăng kí kênh video này.

https://youtu.be/Dal-nKnIBVM