NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH

NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH
Tôi của 3.5 năm trước khi bắt đầu khởi nghiệp và lập ra Happy Live Ltd
Thực sự khởi nghiệp ở tuổi 36 thật không phải là sớm, nhưng không bao giờ là muộn.
Tôi tin rằng đó là sự phù hợp và là độ chín. Sớm quá cũng không ra quả, mà muộn quá thì mất tính máu lửa, quyết liệt.
Có thể, mọi thứ sẽ chưa quá thuận lợi. Có thể mọi thứ chưa được như ý muốn, nhưng tôi biết mình chỉ có một con đường,…đó là: Tiến lên và vượt qua các trở lực và vật cản.
Và làm gì thì làm, luôn phải có nụ cười và niềm vui.