Niềm vui cuối ngày

Khi bạn biên dịch sách, bạn mong gì hơn là những nhận xét như thế này?

Việc của bạn đó là…cảm thấy vui và tiếp tục tiến về phía trước để làm việc quần quật.

Dịch giả Nx Hieu thấy có chí lý không?

Tiện thể, anh em nào thấy Ichimoku Kinko Hyo của tụi mình làm tốt thì cho mình xin ít review cho có động lực làm tiếp ạ.

Link review cần 500 anh em giúp đỡ đây ạ: http://bit.ly/review_Ichimoku_kinko_hyo