“Ông trùm” sòng bài Macau: Nếu bạn không mạo hiểm, chẳng bao giờ bạn làm được điều gì!

“Ông trùm” sòng bài Macau Lui Che Woo: Nếu bạn không mạo hiểm, chẳng bao giờ bạn làm được điều gì!

CÓ MỘT SỰ THỰC MÀ NHỮNG NGƯỜI CHƠI PHÁI SINH (TƯƠNG TỰ NHƯ NHỮNG NGƯỜI CHƠI BÀI BẠC TRONG CASINO VỚI ƯỚC MƠ LÀ SẼ GIÀU NHANH) KHÔNG BIẾT

Đó chính là: “Tỷ phú 89 tuổi này tiết lộ rằng, bản thân ông không thích đánh bạc. Tuy nhiên, ông lại biết cách để hấp dẫn những con bạc khác.

Vậy nên, có lẽ nào những người làm chủ PS với Robot cũng không thích oánh PS nhưng lại biết cách hấp dẫn người khác chơi PS :))

(P/S: Góc nhìn và ý kiến cá nhân của tôi, Thái Phạm nhe)

“Ông trùm” sòng bài Macau Lui Che Woo: Nếu bạn không mạo hiểm, chẳng bao giờ bạn làm được điều gì!