PHỤNG SỰ, TRÂN TRỌNG, BIẾT ƠN…

PHỤNG SỰ, TRÂN TRỌNG, BIẾT ƠN...

PHỤNG SỰ, TRÂN TRỌNG, BIẾT ƠN...

“Một cuộc sống tốt là một cuộc sống đã được hoạch định. Không phải ngẫu nhiên bạn tồn tại. Nếu bạn có thể bắt đầu khiến cho cuộc sống của bạn có chiều sâu, màu sắc, mục tiêu và mục đích, kết quả sẽ rất kinh ngạc”

Tôi không biết thế nào là chiều sâu, sâu bao nhiêu nhưng khi được trao đi những kiến thức, những kinh nghiệm mình có cho giới trẻ, những em sinh viên còn non kinh nghiệm một cách có chủ đích đã khiến tôi rất #Hạnh phúc!

Cuộc sống vốn đã trao cho tôi cơ hội được NHẬN từ các bậc thầy, những người thầy trong quá khứ, hiện tại, tương lai và tôi rất TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN vì những điều tốt đẹp đó!

Tôi cũng cho rằng, cách TRÂN TRỌNG tốt nhất là truyền lại – Pass on – cho những thế hệ mới!

Và như vậy, sự thịnh vượng sẽ kéo dài và nhân rộng hơn trong toàn xã hội.

Tôi nghiêng mình PHỤC VỤ các bạn trẻ

Sài Gòn, 17/11/2019

Thai Pham

#FESECLUB
#ThaiPhamOfficialVN
#Phục_vụ