Podcast Thái Phạm trên các nền tảng

Podcast Thái Phạm

Đã có 2.000 lượt nghe và 407 audience, anh em nào chạy bộ muốn nghe không cần hình ảnh (chỉ cần Audio) thì đăng kí ở link dưới nhé!

1) Nền tảng Spotify: https://open.spotify.com/show/1hcjHre8ehQYahgaQyi0g4