Review sách Marketing giỏi phải kiếm được tiền cùng Đằng HNN

Dành cho các bạn yêu thích marketing và kinh doanh, muốn tìm hiểu “bí kíp” để bán được nhiều hàng hơn, cho nhiều người hơn, dùng một cách thường xuyên hơn như thế nào nhé!

Rất ngạc nhiên về sự hiểu biết cũng như tính ứng dụng liền tay của Đằng HNN với những nguyên lý tồn tại mãi qua thời gian của cuốn sách Marketing giỏi phải kiếm được tiền. 

Nếu bạn thích và quan tâm đến kiếm tiền và thích xem ý tưởng cuốn sách này có gì thì hãy xem video này nhé!