RỦI RO LỚN NHẤT CHÍNH LÀ QUÁ SỢ RỦI RO

RỦI RO LỚN NHẤT CHÍNH LÀ QUÁ SỢ RỦI RO
“Rủi ro lớn nhất là không dám rủi ro. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng như hiện nay, có một cách để dễ dàng nhận được thất bại đó là không dám mạo hiểm”.
– Mark Zuckerberg –
Không quan trọng là bạn làm gì, quan trọng là bạn đi được bao xa với những gì bạn làm. Người có tư duy thắng cuộc luôn kiên định với những gì mình đang làm, họ không đứng núi này trông núi nọ. Họ kỷ luật, họ cầu tiến, vì họ biết rằng, khi mình chững lại thì có nghĩa là bản thân đang đi lùi.
Hãy rèn tư duy chủ động, chủ động trong mọi việc để mọi thứ theo ý mình, vì cuộc đời bạn do bạn quyết định. Người có tư duy chủ động sẽ luôn có tinh thần hăng hái, nhận việc về mình, ở nơi làm việc, họ sẵn sàng làm thêm việc không phải bởi họ ngu, mà là bởi họ sẵn sàng cống hiến cho tổ chức, và chính vì làm nhiều hơn nên họ thành thạo hơn và biết nhiều hơn, chính những thứ đó sẽ giúp lại họ trong tương lai.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn