Sáng ra vừa chạy bộ, vừa đi bộ vừa bật nghe 2 clips này nhé!

1) https://youtu.be/g8SW6y2ApIM
2) https://youtu.be/WT6ZZtX4IpQ

Sẽ có thêm ĐỘNG LỰC cho bạn hoàn tất mọi việc vượt qua SỰ TRÌ HOÃN và LƯỜI BIẾNG

Tôi đã tổng hợp chúng ở playlist – Danh sách phát này!

Enjoy. Một ngày tốt lành nhé anh em bạn hữu!

https://www.youtube.com/playlist…

https://www.facebook.com/109846347023339/posts/145745196766787?sfns=mo