SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA CHÍNH MÌNH

SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA CHÍNH MÌNH
Tôi không bắt bạn sống cuộc đời của ai cả, cũng không dùng thành kiến để chê bai bạn, Điều tôi muốn bạn thẳng thắn nhìn vào là bạn đã hài lòng với mình ở hiện tại hay chưa? Hãy thay đổi trước khi quá muộn. Và tôi muốn bạn hiểu rằng, bạn hãy trung thực với bản thân, đừng bao giờ nói dối mình.
– Trích từ Thiết kế cuộc đời thịnh vượng –
Có thể bạn quan tâm:
thiết kế cuộc đời thịnh vượng 2021