TA KHÔNG THỂ BẮT ĐẦU LẠI, NHƯNG TA CÓ THỂ KHỞI ĐẦU VÀ LÀM NÊN MỘT KẾT THÚC MỚI

TA KHÔNG THỂ BẮT ĐẦU LẠI, NHƯNG TA CÓ THỂ KHỞI ĐẦU VÀ LÀM NÊN MỘT KẾT THÚC MỚI
Hãy thiết kế cho bạn một hành trình. Những gì tôi đang làm không phải là tình cờ làm một việc thấy vui hay tình cờ gặp gỡ những người khiến mình vui vẻ.
Tất cả những hoạt động này được đúc kết bởi quá trình thực hiện nhiều năm của tôi.
Nếu lúc nào đó, trong hành trình tìm kiếm đam mê, bạn cảm thấy bản thân mình trống rỗng, mất phương hướng, không biết mình đang ở đâu, đang làm gì, hãy nhớ: Trước khi bỏ cuộc, hãy nhớ tại sao bạn bắt đầu.
– Thái Phạm –
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn
? Tìm hiểu thêm thông tin về sách tại: