Review Siêu Cò – Cách thức biến quan hệ thành tiền tệ

Về quê có thời gian review (lần thứ n) Cuốn sách Siêu Cò – Super Connectors – có một đoạn đọc đi đọc lại, đại ý rất thú vị: “mối quan hệ công việc nên để khoan thai, từ tốn và phát triển dựa trên tự nhiên dựa trên sự cho đi và nhận lại […]

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT SIÊU CÒ, MỘT NGƯỜI SIÊU KẾT NỐI BIẾN QUAN HỆ THÀNH TIỀN TỆ?

? https://youtu.be/YIJYcFgY_eo ? Khoảng 15 năm trước, tôi cũng như rất nhiều người trẻViệt Nam bấy giờ, một chữ bẻ đôi về chứng khoán cũng không biết, nhưng chính những kết nối quý giá đã tạo ra cơ duyên và dẫn dắt tôi vào con đường này. Và tôi còn hưởng lợi rất rất nhiều điều nữa […]