Làm thế nào để trở thành một siêu cò, một người siêu kết nối biến quan hệ thành tiền tệ?

Làm thế nào để trở thành một siêu cò, một người siêu kết nối biến quan hệ thành tiền tệ?

Khoảng 15 năm trước, tôi cũng như rất nhiều người trẻViệt Nam bấy giờ, một chữ bẻ đôi về chứng khoán cũng không biết, nhưng chính những kết nối quý giá đã tạo ra cơ duyên và dẫn dắt tôi vào con đường này.

Và tôi còn hưởng lợi rất rất nhiều điều nữa từ mạng lưới quan hệ của mình.

Hãy xem cách tôi và những người thành công nhất trên thế giới trở thành siêu cò như thế nào nhé!