“Khi bạn muốn tăng giá trị của một công ty, bạn cần xây dựng nguồn vốn về tài chính, vật chất, trí tuệ và nhân lực. Tương tự như vậy, để tăng giá trị cá nhân và nghề nghiệp của mình lên, bạn cần xây dựng nguồn vốn xã hội và vốn quan hệ.” – […]

Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ

Tiền tệ xuất hiện là kết quả phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Niềm tin chính là cơ sở của tiền tệ hiện nay, kể cả tiền kĩ thuật số. Nếu một ngày nào đó, không ai tin vào giá trị của một loại tiền nào đó thì tiền […]