Review Siêu Cò – Cách thức biến quan hệ thành tiền tệ

Về quê có thời gian review (lần thứ n) Cuốn sách Siêu Cò – Super Connectors – có một đoạn đọc đi đọc lại, đại ý rất thú vị: “mối quan hệ công việc nên để khoan thai, từ tốn và phát triển dựa trên tự nhiên dựa trên sự cho đi và nhận lại giá trị khác biệt. Không nên nhanh nhảu và đừng quá tin vào những kết nối vội vàng trên mạng xã hội nếu không trải qua thời gian gắn kết đủ lâu vì những kết nối đó sẽ nhanh chóng trở nên tầm thường vì sự ảo tưởng…”.

Tiếng Việt gọi là nhờn!

Nhờn là một trạng thái khi mới quen: con người sẽ lịch sự, tôn trọng, trân quý! Nhưng sau một thời gian đủ quen họ thấy mọi người xung quanh họ đương nhiên phải vì họ, và trở nên coi thường các kết nối đó, coi như các kết nối đó đương nhiên sẽ phát triển mà không cần chăm sóc bằng thời gian, các lời nói, hành động yêu thương, quà tặng hay sự giúp đỡ…

Trên đời này chả có gì là đương nhiên tới! Một khi mối quan hệ không được chăm sóc thì nó cũng sẽ lụi tàn và sự nghiệp của người đi kết nối lại quay về đúng lúc bắt đầu lúc kết nối: trống rỗng, không ai giúp đỡ,…và lại là một con người tầm thường như lúc khởi đầu.

Không có gì đương nhiên cả, một mối quan hệ 5-50-100 thì phải bền chặt, cần thời gian xây dựng, vun đắp. Thành Rome không xây thành công trong 1 đêm.

Muốn có mentors, có người giúp trong sự nghiệp tiên quyết là phải: 1) Chân thành 2) Thực tâm 3) Thời gian chứng minh không nên vội vàng.

Vì cuộc đời chả có gì đến với mình là đương nhiên phải tốt cả. Mọi thứ đều cần thời gian!

P/S: Post lại tấm hình đẹp tại Sài Gòn có liên quan

#ThaiPham
#Siêu_cò