Một tỷ cái lý không bằng một tí cái tình: Để có được công việc mơ ước

Một tỷ cái lý không bằng một tí cái tình: Để có được công việc mơ ước

Mối quan hệ giữa người và người trong cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt lý và tình. Lý giúp ta sáng suốt lựa chọn suy nghĩ, hành động đúng. Tình giúp ta giữ được mối giao hoà êm đẹp.

Trong đối nhân xử thế, người Việt ta vốn coi trọng “cái tình” hơn cả và thường dặn nhau rằng: “Một trăm cái lý không bằng một tý cái tình”.

Vậy làm thế nào để tận dụng nét đặc trưng này và khiến những mối thâm giao trong kết nối có thể giúp chúng ta kiếm được “tiền” hay có được công việc mơ ước,…?