CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM

“We eat what we cook” – Chúng ta (luôn) ăn những gì chúng ta (chuẩn bị) và nấu nướng! Đó là tinh thần và là văn hoá của Happy Live chúng tôi! —— Buổi sáng ngày đầu tiên đi làm của năm mới, công ty có buổi họp nhẹ nhàng bàn về câu chuyện văn […]