Tại sao tôi KHINH MIỆT phái sinh?

Nếu bạn muốn biết tại sao tôi không rớ vào Phái Sinh thì hãy đọc toàn bộ các dòng chữ này! Không phải là ghét không! Mà tôi còn “khinh miệt” nó (theo ngôn ngữ của Buffett) Tôi không là Buffett – dĩ nhiên rồi – cũng không cần phải trải qua thất bại của […]