Tại sao tôi KHINH MIỆT phái sinh?

tại sao tôi khinh miệt chứng khoán phái sinh

Nếu bạn muốn biết tại sao tôi không rớ vào Phái Sinh thì hãy đọc toàn bộ các dòng chữ này!

Không phải là ghét không! Mà tôi còn “khinh miệt” nó (theo ngôn ngữ của Buffett)

Tôi không là Buffett – dĩ nhiên rồi – cũng không cần phải trải qua thất bại của ông với chị gái mình, nhưng tôi có thể HỌC và SỐNG VỚI TRẢI NGHIỆM ĐÓ!

Và vì tôi cũng hiểu và chơi Poker khá “lành nghề” 

Vậy thôi.