Những nỗ lực bền bỉ trong thầm lặng sẽ mang lại những thành công “hào nhoáng” bề ngoài

(Nguyên nhân vs. Hệ quả) không nhiều người tập trung vào nỗ lực mà chỉ nhìn vào kết quả và tưởng tượng…họ sẽ đạt được với ít hoặc không cần nhiều nỗ lực! Thành công là một hành trình, tuyệt không phải là đích đến! #Daydream #Wedmotivation  #ThaiPhamHappyLive – thay đổi cuộc sống bằng cách giúp […]

Chỉ 3% người có mục tiêu rõ ràng….

Chỉ 3% người có mục tiêu rõ ràng, cụ thể được viết thành những kế hoạch khả thi trên giấy mà họ dùng để hành động mỗi ngày. 97% còn lại có HI VỌNG, MƠ ƯỚC, MONG ĐỢI và NHỮNG THỨ TUYỆT VỜI đầy rẫy nhưng không bao giờ là mục tiêu phải đạt được […]

Cố gắng mỗi ngày của bạn có sức mạnh thế nào?

“Mỗi cố gắng trong ngày của tôi là một vết chém lên cây cổ thụ. Vết chém đầu sẽ không suy chuyển một chút gì, và vết chém thứ hai, thứ ba cũng vậy. Mỗi một vết chém coi rất tầm thường, như không ảnh hưởng gì đến cây cổ thụ. Nhưng lần lượt rồi […]