Làm hết khả năng

Tôi làm hết mức trong khả năng của mình. Hết sức lực của tôi

Và tôi nhất định làm việc đó đến cùng

Nếu kết quả chứng minh là tôi đúng

Những lời nói chống lại tôi sẽ không có nghĩa lý gì

Nếu kết quả chứng minh là tôi sai

Mười thiên thần có thề rằng tôi đúng thì cũng chẳng có gì khác.

– Abraham Lincoln –

Ước mơ luôn là ước mơ nếu chả có hành động gì cả. Nhấc mông lên mà làm đi các bạn!

P/S: Đang xin phép “chủ tịch” được đổi văn phòng lên đây, 100 usd/m2/tháng. View đẹp quên sầu. (À thôi, đó là ước mơ, giờ nhấc mông lên…đọc sách, xem lại các khoản đầu tư ? đây!)

#ThaiPham
#NiceSat