Cố gắng mỗi ngày của bạn có sức mạnh thế nào?

“Mỗi cố gắng trong ngày của tôi là một vết chém lên cây cổ thụ. Vết chém đầu sẽ không suy chuyển một chút gì, và vết chém thứ hai, thứ ba cũng vậy. Mỗi một vết chém coi rất tầm thường, như không ảnh hưởng gì đến cây cổ thụ. Nhưng lần lượt rồi lần lượt, ngày qua ngày, cây cổ thụ sẽ gục ngã. Mỗi cố gắng trong ngày của tôi cũng vậy.”

– Bí mật của Phan Thiên Ân – 

Nice day bạn hữu! 

#God Bless us! 

#Chúa phù hộ cho các bạn 

#Thaiphamhappylive– Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn