Những nỗ lực bền bỉ trong thầm lặng sẽ mang lại những thành công “hào nhoáng” bề ngoài

nỗ lực thầm lặng

nỗ lực thâm lặng(Nguyên nhân vs. Hệ quả) không nhiều người tập trung vào nỗ lực mà chỉ nhìn vào kết quả và tưởng tượng…họ sẽ đạt được với ít hoặc không cần nhiều nỗ lực!

Thành công là một hành trình, tuyệt không phải là đích đến!

#Daydream
#Wedmotivation 
#ThaiPhamHappyLive – thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn! 
https://thaipham.live