Giới hạn tạo nên để bứt phá

“Giới hạn đặt ra là để bứt phá! Giới hạn là do suy nghĩ của bạn hình thành nên” – Thái Phạm – Tháng 8 này tôi sẽ khai giảng khoá học THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG phiên bản nâng cấp, đổi mới 2020. Đây là khoá học DUY NHẤT của tôi năm 2020 […]