GIỚI HẠN ĐẶT RA LÀ ĐỂ BỨT PHÁ… VIỆC LÀM GIÀU CŨNG VẬY

Việc làm giàu là lựa chọn của chính bạn, và không có bất kỳ ai khác có thể quyết định thay. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chưa bao giờ thực hiện quyết định này, đơn giản chỉ vì họ không biết rằng họ có thể làm điều đó.
Hành trình tích lũy tài chính, kinh doanh – đầu tư, làm giàu chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, nhưng không phải không làm được.
Bạn có thể tìm hiểu thêm trong cuốn sách 101 lời khuyên về tài chính cá nhân từ Thái Phạm để bắt đầu hiểu về tài chính cá nhân, phá vỡ tư duy tài chính cố hữu trước đây và chuẩn bị cho một hành trình làm việc hiệu quả hơn, năng suất hơn, kèm theo việc sử dụng đồng tiền thông minh hơn nhé!
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn