Giới hạn tạo nên để bứt phá

Giới hạn tạo nên để bứt phá

“Giới hạn đặt ra là để bứt phá!

Giới hạn là do suy nghĩ của bạn hình thành nên”

– Thái Phạm –

Tháng 8 này tôi sẽ khai giảng khoá học THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG phiên bản nâng cấp, đổi mới 2020. Đây là khoá học DUY NHẤT của tôi năm 2020 về Phát triển bản thân.

Hẹn gặp lại bạn tại khoá học nếu bạn thực sự quan tâm đến tương lai của cuộc đời mình!

? https://thaipham.live/thiet-ke-cuoc-doi/