Running – 1% better everyday

“Không thể chỉ là từ dành cho một nhóm người cảm thấy thật dễ dàng hơn khi sống trong một thế giới đã được định sẵn thay vì khám phá nguồn năng lượng giúp họ thay đổi điều đó. Không thể không phải là thực tế. Nó chỉ là một quan điểm. Không thể không […]

Ngoại cảnh không bao giờ là LỜI XIN LỖI, excuse của bạn về việc bạn không thể làm được điều gì đó!

Ngoại cảnh là tác động thuộc vùng quan tâm của bạn Còn bạn được quyền chọn hành động đáp lại trong vòng ảnh hưởng của mình. Cô Vít đến thì chạy kiểu…đeo khẩu trang, giãn cách xã hội 🙂 Kiểu gì cũng phải tiến lên! Vì bạn phải…sống, phải vươn lên… Đừng đổ lỗi! Cũng chẳng […]