Ngoại cảnh không bao giờ là LỜI XIN LỖI, excuse của bạn về việc bạn không thể làm được điều gì đó!

Ngoại cảnh không bao giờ là LỜI XIN LỖI, excuse của bạn về việc bạn không thể làm được điều gì đó!

Ngoại cảnh là tác động thuộc vùng quan tâm của bạn

Còn bạn được quyền chọn hành động đáp lại trong vòng ảnh hưởng của mình.

Cô Vít đến thì chạy kiểu…đeo khẩu trang, giãn cách xã hội ?

Kiểu gì cũng phải tiến lên!

Vì bạn phải…sống, phải vươn lên…

Đừng đổ lỗi! Cũng chẳng cần xin lỗi, suy cho cùng bạn có lỗi gì đâu?

#ThaiPham
#Ngoại_cảnh
#Đổ_lỗi