THÀ HÀNH ĐỘNG MÀ THẤT BẠI MỘT LẦN, CÒN HƠN BẤT ĐỘNG VÀ MỤC RỮA

THÀ HÀNH ĐỘNG MÀ THẤT BẠI MỘT LẦN, CÒN HƠN BẤT ĐỘNG VÀ MỤC RỮA
Khi con Sư tử đói bụng, nó ăn. Khi con Đại Bàng khát nước, nó uống. Đó là định luật thiên nhiên của mọi sinh vật.
Tôi đói thành công, tôi khát hạnh phúc. Không hành động, tôi sẽ sống một đời thất vọng, đau khổ và hận sầu.
Tôi sẽ ra lệnh cho tôi hành động.
Và tôi sẽ hành động ngay bây giờ.
Sự thành công không chờ đợi ai. Nếu tôi chậm trể, tôi sẽ nhìn cái thành công đó ra đi vĩnh viễn.
Đây là giờ phút. Đây là nơi chốn. Đây là con người tôi.
Tôi sẽ hành động ngay bây giờ.
– Trích từ sách Bí mật của Phan Thiên Ân –

Có thể bạn quan tâm:

Bí mật của Phan Thiên Ân – Cuốn sách thay đổi cuộc đời hàng triệu ngườiBí mật của Phan Thiên n

Đặt sách