Thất nghiệp thời Covid-19, cách thức kiếm việc nhờ mối quan hệ

THẤT NGHIỆP THỜI COVID-19, CÁCH THỨC KIẾM VIỆC NHỜ MỐI QUAN HỆ

Trong 51,8 triệu lao động có việc làm trong quý 2 năm nay, có 30,8 triệu người bị ảnh hưởng do dịch bệnh, trong đó 2,4 triệu lao động mất việc, tỉ lệ thất nghiệp trên cả nước gia tăng.

Làm thế nào để kiếm việc làm giữa bối cảnh khó khăn như vậy? Có thể kiếm việc từ mở rộng các mối quan hệ như thế nào?