Thiền định, nâng cấp não bộ mỗi ngày

Thiền định, nâng cấp não bộ mỗi ngày

Khi thiền định, bạn sẽ đưa sóng não từ trạng thái Beta cao, trung gây căng thẳng sang trạng thái sóng não Alpha. Bạn sẽ hạnh phúc, bớt stress, tâm lý tốt, vững. Làm việc tập trungKhi gặp khó trong công việc?
– Thiền 10 phút

Khi gặp vấn đề với mối quan hệ?
– Thiền 10 phút

Khi gặp vấn đề với việc thiếu/tắc ý tưởng?
– Thiền ?‍♂️ 10 phút

Khi mất ngủ/stress/không tập trung?
– Thiền ? 10 phút

Thiền sẽ giúp giải quyết tới 90% vấn đề của bạn!

#thaipham
#thay_đổi_thói_quen_đánh_thức_chính_mình