Thường tối thứ 6, tầm này sẽ trốn đi coi phim ở Rạp đến khuya…

Thường tối thứ 6, tầm này sẽ trốn đi coi phim ở Rạp đến khuya.

Nay mở App quen thuộc thì app ghi là “None of sesion” nghĩa là không có suất chiếu nào cả.

Ớ người 1 lúc.

Chợt quên mất theo thói quen, rồi nghĩ lại…ờ đóng cửa là do Cô Vy/Cô Na.

Nhìn ngành dịch vụ thế này nhiều người lạc quan “tếu” (sách tôi dịch nên nó kêu tếu tếu hay lắm ?) kêu kinh tế xung quanh không suy thoái đâu anh…

Ớ người tập 2.

Ngó qua bản đồ phong toả của Cali và NewYork rồi Spain, Italia, Germany thì chắc lần này chắc cú…suy thoái kinh tế từ Âu Châu, Mỹ Châu.

P/S: Nhiều phim hay mà không được coi thôi lên YouTube/Netflix coi vậy.