TIỀN BẠC LÀ TRÒ CHƠI CỦA LÃI KÉP

TIỀN BẠC LÀ TRÒ CHƠI CỦA LÃI KÉP
“Tiền bạc là một trò chơi của lãi kép, của những giá trị nhân đôi, của đầu tư và tiết kiệm. Nếu bạn hiểu được điều đó, hiểu được tất cả các quy luật thì bạn sẽ chơi trò chơi này
thành thục”.
– 101 lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm –
Rất nhiều người với tư duy tiền bạc là ‘trái ngọt’ của đầu tư, phải đầu tư thì mới có tiền, phải kinh doanh thì mới mong kiếm được thu nhập. Với lối tư duy cũ rích và tự đóng khung bản thân như vậy thì bạn chẳng thể nào khá lên được.
Tiền bạc chính là trái ngọt của quá trình lãi kép hoạt động một cách trơn tru, và bạn chính là người tạo nên sự trơn tru đó trong chính cuộc sống của bạn, không lệ thuộc ở bất cứ công cụ hay giới hạn kiếm tiền nào. Bạn phải hiểu được sức mạnh thật sự của lãi kép tài chính, tư duy giàu chính là khởi nguồn của mọi thành công và giàu có.
Tư duy giàu sẽ giúp bạn có được kế hoạch làm giàu, hành động để theo đuổi mục tiêu giàu có chứ không phải bất cứ hình thức đầu tư nào.
Hình thức đầu tư sinh ra là để khuếch đại tư tưởng và tư duy của một người giàu có thật sự.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn