TIN VUI VỀ HOẠT ĐỘNG CHỐNG SÁCH GIẢ VI PHẠM BẢN QUYỀN QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK

TIN VUI VỀ HOẠT ĐỘNG CHỐNG SÁCH GIẢ VI PHẠM BẢN QUYỀN QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK

Một hành động tuyệt vời của đội ngũ Facebook khi đã bảo vệ bản quyền sách của chúng tôi Happy Live. Toàn bộ 159 links quảng cáo sách giả trên các page sách giả đã bị facebook team removed và sau đó là khoá quảng cáo page đó, rồi hạ điểm tín nhiệm page (chạy Ads đắt hơn, tiếp cận khách hàng kém hơn, đồng thời vi phạm 3 lần là khoá page vĩnh viễn)

Facebook team đã cho thấy họ đứng về phía những nhà làm ăn chân chính, tôn trọng bản quyền và thượng tôn pháp luật Việt Nam.

Một hành động tuyệt vời!

#Không Khoan nhượng với sách giả!
#Happy_Live
#Sách_giả_banned

P/S: Nhờ mọi người giúp lan truyền tin này và cùng đồng thời report các trang bán sách giả trên facebook cho anh Mark. Nếu làm như vậy, sách giả không còn đất diễn.

Update: Tiki nói không với sách giả, Lazada cũng đang như vậy và Shopee cũng tương tự. Cố lên vì một Việt Nam ?? thượng tôn pháp luật và hùng cường.