Tờ kinh số 1 – Bí mật của Phan Thiên Ân

TỜ KINH SỐ 1, BÍ MẬT CỦA PHAN THIÊN ÂN, NGÀY HÔM NAY TÔI BẮT ĐẦU CUỘC ĐỜI MỚI, Sách nói Audio Book

Cho dù ngày hôm qua hay quá khứ có tệ bạc như thế nào, có sai lầm như thế nào, có thảm hại như thế nào thì…

NGÀY HÔM NAY TÔI BẮT ĐẦU MỘT CUỘC ĐỜI MỚI

# mật của Phan Thiên Ân – Tờ kinh số 1

Đón chờ tờ kinh số 2 vào tối ngày thứ 3 tuần sau…