Tôi vẫn làm việc chăm chỉ mỗi ngày để phục vụ quý độc giả/ thính giả của mình!

? Thời gian ra mắt dự kiến: cuối tháng 12/2022
? Và trong thời gian chờ đợi phiên bản sách nói của “101 Lời Khuyên Tài Chính Cá Nhân Từ Thái Phạm”, bạn có thể tìm nghe Thiết kế cuộc đời thịnh vượng tại: https://bit.ly/hs-sach-noi-thiet-ke-cuoc-doi
? Hoặc tham gia khóa học Thiết kế cuộc đời thịnh vượng online cùng tôi: https://bit.ly/hs-khoa-hoc-thiet-ke
P/S: Dành cho bạn hữu chưa quen thuộc với ứng dụng sách nói Happy Station, đọc thêm hướng dẫn sử dụng tại đây: https://shop.happystation.live/pages/huong-dan-su-dung-app