“Tổng kết” khóa Kungfu chứng khoán HCM

Kungfu chứng khoán HCM 04

Kungfu chứng khoán HCM 04

Kungfu chứng khoán HCM 04

Kungfu chứng khoán HCM 04Cảm ơn các bạn hữu đã không quản ngại đường xa từ Mỹ, Hàn Quốc, Kiên Giang, Vũng Tàu, Nha Trang để đến tham dự Khóa học KUNGFU CHỨNG KHOÁN.

Cảm ơn tinh thần học hỏi và năng lượng tuyệt vời của tất cả các học viên trong 3 ngày qua.

Hẹn gặp các bạn học viên ở Hà Nội vào 9-10-11.8.2019

#ThaiPham
#KungfuChungKhoan
#Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!

https://www.facebook.com/109846347023339/posts/113674366640537?sfns=mo